Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo jsme

 

JSME TÝMY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ

Počet dětí, u kterých se objevily problémy v chování, problémy ve škole nebo doma, v posledních letech výrazně narůstá. Počet dětí, u kterých dochází ke zhoršení duševního zdraví, rovněž stále stoupá. Na tento stav nejsou připraveny školy, rodiče, ale ani systém zdravotní péče. Odborníků, na které by se rodiče nebo škola mohli obrátit, je nedostatek a jejich kapacity jsou velmi omezené. V této souvislosti vznikla myšlenka zaměřit se na prevenci rozvoje duševních onemocnění u dětí a pomoci tak dětem s jejich problémy, pomoci jejich rodinám a zahrnout do této pomoci i školy a školská zařízení.

Spojili jsme se proto se sociálními službami v Jihočeském kraji, které mají bohaté zkušenosti s prací s rodinami a s osobami s duševním onemocněním, a iniciovali vznik prvních dvou týmů pro duševní zdraví dětí v Jihočeském kraji. Činnost týmů podporujeme prostřednictvím realizace projektu Jihočeského kraje s názvem "Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji" a v dalších letech ji budeme podporovat a rozvíjet prostřednictvím navazujícího projektu "Duše v pohodě".

 

V JAKÝCH SITUACÍCH MŮŽEME POMOCI?

DÍTĚTI, když

 • se ve tvém životě něco děje
 • tě něco trápí a nemáš to komu říct
 • máš starosti doma nebo ve škole
 • si doma nerozumíte
 • se k tobě někdo nechová dobře

PEDAGOGŮM, když

 • si všimnete výkyvů v chování žáka
 • pozorujete náhlou změnu prospěchu žáka
 • řešíte obtížnou komunikaci s rodiči
 • si chcete rozšířit své znalosti v oblasti duševních potíží dětí

RODIČŮM, když

 • chcete svému dítěti lépe porozumět
 • vidíte, že se vaše dítě chová náhle jinak
 • si vaše dítě přestává rozumět s vrstevníky
 • se dítěti náhle přestane dařit ve škole

 

 

Aktuálně týmy pro duševní zdraví dětí působí na území ORP České Budějovice a na území ORP Tábor. Na Českobudějovicku koordinuje činnost týmu organizace FOKUS České Budějovice, z.ú., na Táborsku organizace Cheiron-T, o.p.s. V roce 2025 předpokládáme rozšíření činnosti týmů pro duševní zdraví dětí do okresu Český Krumlov, ORP Trhové Sviny, ORP Týn nad Vltavou a ORP Soběslav. 

 

V případě navázání spolupráce s týmem pro duševní zdraví dětí je pomoc zajištěna multidisciplinárně, což v praxi znamená zajištění podpory odborníky z různých oborů vždy dle individuální potřeby dítěte a jeho blízkých. V týmech jsou zastoupeni sociální pracovníci, speciální pedagogové, psychologové, kteří dále dle potřeby spolupracují s psychoterapeuty, dětskými psychiatry, rodinnými terapeuty, školními psychology, zástupci poradenských pracovišť nebo školy, které dítě navštěvuje.

 

Ing. Bc. Lucie Šebánková
sociální pracovnice 

sebankova@cheiront.cz

 

 

Mgr. Radka Brabcová
psycholožka a speciální pedagožka

brabcova@cheiront.cz

Mgr. Marcela Zemanová
speciální pedagožka

zemanova@cheiront.cz

Tým spolupracuje s dětským psychiatrem, klinickým psychologem, psychoterapeutem, školami a poradenskými zařízeními.

WEB CHEIRON T

Mgr. Lucie Křistková
sociální pracovnice

l.kristkova@fokus-cb.cz

 

Mgr. Kristina Škávová
psycholožka

k.skavova@fokus-cb.cz

 

Mgr. Michal Grill
speciální pedagog

m.grill@fokus-cb.cz

 

Tým dále spolupracuje s psychology, psychoterapeuty, školami a poradenskými zařízeními.

WEB FOKUS-ČB

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE TÝMU PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ

DOBROVOLNOST

DISKRÉTNOST

BEZPLATNOST

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP    

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PODPORA