Přejít k hlavnímu obsahu

Jsem učitel

 

" Nikdo z nás není natolik moudrý, aby čas od času nepotřeboval poradit ..."

                                                                                                                                                                   neznámý autor

Víte, že ...

30 %

žáků 9. tříd trpí úzkostí

40 %

žáků 9. tříd vykazuje známky střední až těžké deprese

 

Jako učitel máte možnost žáky nejen vzdělávat, ale především inspirovat. Ne vždy je být učitelem jednoduchá práce. Stojí před vámi hned dva úkoly. Na jedné straně byste měli vidět a rozpoznat děti, které potřebují akutní pomoc a na druhé straně bystě měli umět pracovat s dětmi, které mají diagnostikovanou například poruchu chování nebo duševní onemocnění a zapojit je do vyučování. Občas je to ale s dalšími 25 dětmi ve třídě velmi složité. 

Případy psychické nepohody u dětí se objevují stále častěji, projevy mohou být různé a pro učitele není často jednoduché je rozpoznat.

 

  

Aktivita žáka se nápadně mění...

Žák se chová agresivně...

Žák chodí pozdě na výuku...

Žák se vyhýbá náročnějším situacím...

Žák ztratil zájem o spolužáky i vztahy s nimi...

   

Žák čast o zapomíná úkoly...

Žák ztratil zájem o školu...

Opakovaně si žák stěžuje na fyzické obtíže...

Žák je emocionálně nevyrovnaný...

Žák nekomunikuje...


Pokud máte ve své třídě dítě, u kterého jste si všimli některé z uvedených nebo i jiných změn v jeho chování nebo máte v třídním kolektivu dítě, se kterým si úplně nevíte rady a potřebovalo by spíše individuální přístup, kontaktujte nás. Kontaktovat nás můžete i v případě, že se chcete jen poradit. Vyslechneme vás a můžeme vám podat pomocnou ruku při řešení složitých situací ve vaší škole.

Je důležité vyhledat pomoc co nejdříve.

Naše pomoc je poskytována zdarma. 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY SPOLUPRÁCE S TÝMEM PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ?

Škola získá podporu ze strany odborníků týmu pro duševní zdraví dětí.

Škola je přímo zapojena do procesu řešení problému dítěte.

Získané zkušenosti mohou učitelé využít při další práci s dětmi ve škole. 

Zlepší se nálada a vztahy ve třídě, zlepší se celkové klima školy.

Škola získá kontakty na další služby v regionu, se kterými může spolupracovat.