Přejít k hlavnímu obsahu

Materiály

WEBINÁŘE

Platforma krajských koordinátorů péče o duševní zdraví připravila celkem tři bloky webinářů, jejichž cílem bylo především poskytnout vhled do současné situace, ukázat příklady dobré praxe a představit konkrétní možná řešení. Webináře se naživo uskutečnily v lednu a v únoru 2024. Záznamy z nich je možné shlédnout níže. 

Blok I - Školy a duševní zdraví

V rámci webináře vystoupili Mgr. Pavla Kubíčková (ředitelka pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 3 a 10), Mgr. Olga Daskin (metodik práce s nadáním, Gymnázium Na Zatlance v Praze), Mgr. Miloš Březina (vedoucí kutnohorského týmu pro duševní zdraví dětí), Michal Votava (průvodce Dostuduj.fit). Program byl doplněn o cenné zkušenosti tří mladých žen (Magdalény Rajchlové, Jany Krejčí a Jany Josefové) s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, které v rámci semináře nabídly svůj pohled a svoji osobní zkušenost. 

Blok II - Sociálně-zdravotní a krizové služby

V rámci webináře vystoupily MUDr. Tereza Podhorná (primářka oddělení dětské psychiatrie, Fakultní Thomayerovy nemocnice), Mgr. Marek Mikláš (ředitel Poradenského a krizového centra, p.o.), PhDr. Marie Zimmermannová (odborný garant Práh Jižní Morava), Mgr. Martina Zikmundová (ředitelka České asociace streetwork). Celý program byl obohacen o vlastní zkušenosti Magdalény Rajchlové, Jany Krejčí a Jany Josefové. 

Blok III - Mezioborová spolupráce a důraz na prevenci

V rámci webináře vystoupily Václava Šauliová (rodič dítěte s duševním onemocněním), Mgr. Jana Havlíková (oddělení základního vzdělávání, MŠMT), Ing. Monika Puchelová (koordinátorka školské prevence, odbor sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy), Mgr. Barbora Pšenicová (ředitelka Nevypusť duši, z.s.). 

INFOGRAFIKY

Zde naleznete ke stažení praktické infografiky, které Vám mohou pomoci při řešení různých náročných situací.
Infografiky a další materiály budou postupně doplňovány. 
Aktuálně jsou ke stažení infografiky následujících organizací: