Přejít k hlavnímu obsahu

Služby v regionu

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízející komplexní podporu pro rodiny s dětmi. Organizace pracuje přímo v rodinách, nabízí terapeutickou činnost, pomoc při komunikaci se školou nebo mediaci. 
Organizace působí v ORP Český Krumlov a ORP Kaplice.

 

FOKUS České Budějovice, z.ú.

FOKUS České Budějovice, z.ú dlouhodobě pracuje s osobami s duševním onemocněním. Organizace nově zajišťuje podporu při zhoršení duševního zdraví u dětí. Nabízí prostor i svépomocným skupinám pro starší děti. Organizace působí v ORP České Budějovice a ORP Český Krumlov.

Charita České Budějovice

Charita České Budějovice poskytuje rodinám a dětem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a současně pro osoby od 18 let s duševním onemocněním poskytuje službu následné péče - Domino. Organizace působí v ORP České Budějovice.

Cheiron-T, o.p.s.

Cheiron-T, o.p.s nabízí ucelený komplex sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Pro rodiče dětí nabízí například Program pozitivního rodičoství (Triple P) a nově se věnuje i podpoře dětí ohroženým zhoršením duševního zdraví. Organizace působí v ORP Tábor.  

FOKUS Tábor, z. s.

FOKUS Tábor, z.s. poskytuje služby dětem s duševním onemocněním od 16 let. Nabízí individuální poradenství a pomoc, skupinou pomoc, provozuje Centrum duševního zdraví Tábor. Pro školy nabízí preventivní programy Blázníš? No a! a Není duše jako duše. 
Působí v ORP Tábor, ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice.

FOKUS-PÍSEK, Z.Ú

FOKUS - PÍSEK, z.ú. poskytuje služby osobám s duševním onemocněním od 16 let. Poskytuje terénní služby formou komunitního týmu, aktivizační služby, organizuje svépomocné skupiny. Současně provozuje Centrum duševního zdraví Strakonice.
Organizace působí v ORP Písek a ORP Strakonice. 

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy České Budějovice o.p.s.

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy nabízí psychosociální pomoc při řešení individuálních, partnerských, manželských nebo rodinných krizí. Nabízí odbornou pomoc při řešení předrozvodových, rozvodových nebo porozvodových vztahů. Součástí činností střediska je i nabídka individuální, párové, rodinné a skupinové terapie.

KRIZOVÉ SLUŽBY

... telefonická pomoc

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy-LINKA DŮVĚRY

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy je psycho-sociální služba, které pomáhá lidem, kteří se dostanou do psychické krize. V akutních případech poskytuje telefonickou krizovou interevenci na Lince důvěry - 387 313 030, a to 24 hodin denně. 

Linka bezpečí

Linka bezpečí - 116 111 nabízí pomoc dětem do 26 let. Linka funguje anonymně. Pracovníci Linky bezpečí si s tebou budou povídat o tom, co tě trápí a pomohou ti naplánovat další kroky.
A jak Linka bezpečí vlastně funguje? Pusť si VIDEO

Linka Anabell

Linka Anabell - 774 467 293 pomáhá osobám s poruchou příjmu potravy a jejich blízkým. Pracovníci Linky jsou k dispozici v případě potřeby řešení aktuních problémů s poruchami příjmu potravy a nabízí v této oblasti i poradenství. 

Modrá linka

Modrá linka je tu pro každého bez ohledu na věk nebo řešenou situaci. Je možné zavolat - 608 902 410, 731 197 477, chatovat přes skype - modralinka nebo se ozvat e-mailem help@modralinka.cz. 

 

Linka pro rodinu a školu

Linka pro rodinu a školu - 116 000 pomáhá rodinám, dětem a dospělým najít východisko ze situace, kterou aktuálně nejsou schopni sami zvládnout. 

Linka první psychické pomoci

Linka první psychické pomoci - 116 123 je určena primárně pro dospělé, kteří potřebují řešit nějakou akutní situaci vlastní nebo svého okolí. Cílem pomoci je hledat východisko ze složité situace nebo poradit, jak z krize ven. 

... ambulantní a terénní pomoc

THEiA - krizové centrum, o.p.s.

Organizace THEiA nabízí služby krizové pomoci při řešení akutních případů krize např. z důvodu mimořádné situace nebo krizové životní situace. Organizace nabízí zdarma i webináře pro rodiče. 

Portus Prachatice, o.p.s

Krizové centrum nabízí pomoc rodinám, dětem od 6 let i seniorům. Na krizové centrum se můžete obrátit, pokud prožíváte těžkou životní situaci. Základní situace, ve kterých vám můžeme pomoci, naleznete ZDE.

Krizové centrum pro děti a rodinu

Krizové centrum pro děti a rodinu nabízí pomoc všem bez omezení věku, kteří se ocitli v jakékoliv složité životní situaci. Krizové centrum nabízí i vzdělávání pro rodiče. 

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.

Organizace Arkáda nabízí služby krizové pomoci osobám starším 11 let, které se aktuálně nacházejí v těžké životní situaci. Jakým způsobem a v jakých situacích vám můžeme nabídnout pomoc, naleznete ZDE.

Charita Prachatice-Vimperk

Charita Prachatice-Vimperk nabízí služby krizové pomoci Nexus dospělým i dětem, kteří potřebují pomoc nebo poradit v těžké životní situaci. Krizová pomoc je poskytována na území Vimperska. 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

program Není duše jako duše

Program (interaktivní workshop) pro žáky a učitele na základních školách. Tématem programu je, jak pečovat o duševní zdraví, proč je důležité si říci o pomoc a kde takovou pomoc ve svém okolí hledat. Program pro učitele je více zaměřen na komunikaci s žáky, s rodiči a na možnosti zařazení tématu duševního zdraví do třídnických hodin.
Program nabízí organizace FOKUS Tábor.

program Blázníš? No a!

Program (workschop) je založen na dialogu mezi studenty a průvodci - osobami, které mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, osobami se zkušeností s psychiatrickou péčí, osobami se zkušeností ze sociálních služeb. Tématy diskuse jsou například psychická krize, sdílení životních zkušeností studentů, onemocnění, léčba nebo jak a kde ji najít. 
Program nabízí FOKUS Tábor a FOKUS České Budějovice.

APPKA, KTERÁ POMÁHÁ ...

aplikace Nepanikař

Aplikace Nepanikař poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Aplikace obsahuje různé moduly: úzkost/panika, deprese, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždy a kontakty na další odbornou pomoc. Aplikace je přístupná zdarma i v offline režimu.