Přejít k hlavnímu obsahu

Webináře

WEBINÁŘE NA TÉMA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Platforma krajských koordinátorů péče o duševní zdraví připravila celkem tři bloky webinářů, jejichž cílem bylo především poskytnout vhled do současné situace, ukázat příklady dobré praxe a představit konkrétní možná řešení. Webináře se naživo uskutečnily v lednu a v únoru 2024. Záznamy z nich je možné shlédnout níže. 

Blok I - Školy a duševní zdraví

V rámci webináře vystoupili Mgr. Pavla Kubíčková (ředitelka pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 3 a 10), Mgr. Olga Daskin (metodik práce s nadáním, Gymnázium Na Zatlance v Praze), Mgr. Miloš Březina (vedoucí kutnohorského týmu pro duševní zdraví dětí), Michal Votava (průvodce Dostuduj.fit). Program byl doplněn o cenné zkušenosti tří mladých žen (Magdalény Rajchlové, Jany Krejčí a Jany Josefové) s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, které v rámci semináře nabídly svůj pohled a svoji osobní zkušenost. 

Blok II - Sociálně-zdravotní a krizové služby

V rámci webináře vystoupily MUDr. Tereza Podhorná (primářka oddělení dětské psychiatrie, Fakultní Thomayerovy nemocnice), Mgr. Marek Mikláš (ředitel Poradenského a krizového centra, p.o.), PhDr. Marie Zimmermannová (odborný garant Práh Jižní Morava), Mgr. Martina Zikmundová (ředitelka České asociace streetwork). Celý program byl obohacen o vlastní zkušenosti Magdalény Rajchlové, Jany Krejčí a Jany Josefové. 

 

Blok III - Mezioborová spolupráce a důraz na prevenci

V rámci webináře vystoupily Václava Šauliová (rodič dítěte s duševním onemocněním), Mgr. Jana Havlíková (oddělení základního vzdělávání, MŠMT), Ing. Monika Puchelová (koordinátorka školské prevence, odbor sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy), Mgr. Barbora Pšenicová (ředitelka Nevypusť duši, z.s.).